Kategori Ürünleri

E-Commodity Bazaar Emtia Alım Satım Portalinde kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "E-Commodity Bazaar Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Portalde yer alan üyelik formunun doldurulmasıyla kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma adı, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) E-Commodity Bazaar'a vermeleri gerekmektedir. E-Commodity Bazaar, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri, E-Commodity Bazaar veya işbirliği içinde olduğu firmalar tarafından doğrudan pazarlama ve analiz yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. E-Commodity Bazaar tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya E-Commodity Bazaar üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; E-Commodity Bazaar ve işbirliği içinde olduğu firmalar tarafından, "E-Commodity Bazaar Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda E-Commodity Bazaar, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
 

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • E-Commodity Bazaar’ın kullanıcılarla akdettiği "E-Commodity Bazaar Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.


E-Commodity Bazaar, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. E-Commodity Bazaar, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. E-Commodity Bazaar’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.